Houtrot

Restoratie van kozijnen en deuren vanwege houtrot.

Stap 1. De Inspectie

U gaat eerst uitgebreid uw object inspecteren waar u mogelijk houtrot heeft aangetroffen en waar het mogelijk nog onzichtbaar aanwezig is onder het bestaande schilderwerk.

Alleen op een ondergrond in optimale conditie hecht verf goed en biedt het bescherming tegen weer en wind. De kunst is (de kans op) houtrot op te sporen en te herstellen.

Houtrot komt het meeste voor in de verbindingen van de ramen en kozijnen. Met name de onderkanten van deze elementen hebben een verhoogd risico.

Inspectie ondergrond

Houtrot wordt bijna altijd veroorzaakt door binnendringend vocht. Wordt hier niets tegen ondernomen dan gaat, ondanks een nieuwe verflaag, het rotten gewoon door. Voor de inspectie van het houtwerk heeft u nodig een iets stompe priem, een voelmaat, een

Spiegeltje en een hobbymes.

Al prikkend met de priem merkt u direct of er sprake is van houtrot of niet. Twijfelt u (omdat het hout niet echt stevig voelt) snij dan met het hobbymes een puntje hout weg. Aan de jaarringen ziet u hoe het gesteld is met het hout. Zijn de jaarringen roestbruin dan is het hout aangetast en moet het verwijderd worden. Zijn de jaarringen lichtgrijs dan is het hout nog wel goed, maar is er wel vochttoevoer dat gestopt moet worden. . Kijk of het kopse hout van ramen en deuren wel geschilderd is.

Trouwens, ramen en deuren moeten met een zekere speling in het kozijn passen. Een te kleine naad kan water capillair vasthouden. Kijk ook eens of het hang- en sluitwerk goed functioneert, want anders kunnen ramen en deuren doorzakken. U moet ze dan al wrikkend openen en sluiten, waardoor verbindingen open gaan staan

Stap 2. Oorzaken herstellen.

Nu u in beeld heeft waar de houtschade aanwezig is komt een van de belangrijkste werkzaamheden aan bod. Zoals al in het vorige werkblad is uitgelegd kan houtrot alleen ontstaan als er langdurig een vocht belasting op het hout aanwezig is. Dus op de plaatsen waar u nu dit houtrot heeft geconstateerd heeft het vocht langdurig in kunnen werken op het hout.

Alvorens we tot herstel over kunnen gaan zal eerst deze oorzaak moeten worden weggehaald.

U hoeft echt geen vakman(vrouw) te zijn om in veel gevallen deze oorzaak te herkennen.

Oorzaken worden vaak gezien bij de beglazing (ondeugdelijke kitafwerking) maar ook al de eerder genoemde openstaande verbindingen van de onderkanten van ramen en kozijnen zijn veelal de boosdoener. Het eerder genoemde gebrek aan voldoende omtrekspeling bij ramen en deuren kan ook de oorzaak zijn van de houtschade.

Het kan zijn dat u toch geen idee heeft hoe uw houtschade is ontstaan. Een duidelijk serie digitale foto’s kunnen aan ons worden opgestuurd. lacetschilderwerken@ziggo.nl. Door ons zal dan een analyse worden gemaakt en een mogelijk herstel advies worden gegeven.

In uiterste noodzaak kunnen we ter plaatsen een inspectie voor u uitvoeren. Kosten van deze inspectie zullen altijd van te voren duidelijk met u van te voren worden afgesproken.

Herstel meest voorkomende oorzaken.

Binnen dringend vocht bij de beglazing. Oorzaak vaak een slechte kitafwerking. Om dit te voorkomen dient de kitvoeg met een scherpe punt schraper goed schoongemaakt te worden. Hoe groter de voeg hierdoor wordt des te beter. Na dit zorgvuldig schoongeborsteld te hebben (schoonblazen met Föhn) dient de voeg opnieuw gevuld te worden. Gebruik hiervoor elastische afdichtingskit.

Bij een beglazing van buitenaf (dus de glaslat aan de buitenzijde) kan het voorkomen dat deze eerst totaal moet worden verwijdert. Op deze wijze is de grote van de schade ook goed zichtbaar. Mogelijk zal een nieuwe glaslat moeten worden aangeschaft .Zie verder “de reparatie”.

Open staande verbindingen. Het is raadzaam alle verbindingen in de onderzijde van het kozijn preventief te behandelen. Vaak zijn het maar hele kleine krimpnaadjes. Maar ook deze kleine naadjes vormen een capillair. Hier door blijft bij vochtintreding dit onverantwoord lang in deze verbinding aanwezig.

Met geschikt gereedschap freest u deze verbinding helemaal open. Wij adviseren een ruimte van 6 millimeter te creëren. Probeer deze verbinding ook 6 millimeter diep in te frezen. Na zorgvuldig schoonblazen deze uitgefreesde verbinding volledig vullen met wijzonol EP Flex.

Aanpassen omtrek speling. Alle draaiende delen dienen geheel vrij in het kozijn te draaien. Ook bij het sluiten mag geen contact zijn met de sponningen van het kozijn. Een ruimte van 3 millimeter (zijkanten) 5 millimeter(onderkant) zijn de minimale vereiste.

Het gebruik van een elektrische schaafmachine is hierbij aan te raden.

Zorg er wel voor dat ten alle tijden kaal gekomen delen van een goede grondverf worden voorzien.

Stap 3: De Reparatie

Als eerste moet u de plaats definiëren waar u vermoed dat er houtrot aanwezig is. Met een scherpe priem tast u de omgeving van deze plaats af. Als de priem makkelijk in het hout doordringt is er houtrot aanwezig. Rondom deze plaats worden nu alle verflagen tot aan het kale hout verwijdert. aan de kleur van het hout kan u nu zien hoe ver deze aantasting is gevorderd.

Het is nu zaak om op deze plaats al het aanwezige houtrot te verwijderen. Doe dit vooral heel ruim. Het beste resultaat heeft u bereikt als u totaal overal weer gezond gekleurd hout waarneemt. Het gebruik van een houtfrees op een boortol heeft hierbij de voorkeur. Zorg er voor dat er een strak en glad houtoppervlakte overblijft.

Het kan zijn dat deze oppervlakte nog een te hoge vochtgehalte bezit. Hout wat een hoger vochtgehalte heeft dan 20% is nog niet geschikt voor een reparatie of schilderbeurt. Maar bij open weer zal u merken dat het vochtgehalte heel snel lager wordt als het oude houtrot is verwijderd. Gebruik hiervoor voor alle zekerheid onze vochtmeter. Als het hout nu droog genoeg is gaan we over toe het uitvullen van de reparatie. De aangemaakte Wijzonol EP Flex (zie gebruiksaanwijzing product) eerst in een dunne laag tegen het hout aansmeren. We noemen dit aanbranden. Doe dit vooral heel serieus. Hierna vult u het af tot aan het oppervlakte. Wijzonol EP Flex is makkelijk modelleerbaar. Maar natuurlijk kan u ook gebruik maken van onze kunststof hulpmiddelen.

Laat nu het product ruim uitharden. Neem voor de volgende werkzaamheden het liefst de volgende dag voor. U zult merken dat de reparatie nu heel mooi is doorgehard en heel goed schuurbaar is. Met een schuurmachine (maar ook grof schuurpapier op een blokje hout) kan u nu gemakkelijk de overbodige past wegschuren en de reparatie plek modeleren.

Stap 4. De Afwerking

Al het werk zou voor niets zijn geweest als we nu geen goede afwerking gaan toepassen. Want alleen met een goed uitgevoerd en onderhouden verfsysteem kan uiteindelijk nieuwe problemen worden voorkomen.

Fase 1

Met schuurpapier (Grofte 180) wordt nogmaals de gerepareerde plek en de omgeving zo glad mogelijk uitgeschuurd. Probeer hiermee ook de overgang van oud schilderwerk en de kaal gemaakte plaatsen zo goed mogelijk uit te vlakken. Verwijder alle stofresten.

Nu moet al het kaal gemaakt hout en de reparatie plekken worden voorzien van een laag grondverf.

Wij adviseren een goede buitenkwaliteit grondverf. De meeste verfspeciaalzaken kunnen u de echte schilderskwaliteit leveren. Voor het bijwerken van deze plekken moet de grondverf iets worden verdund (10 tot 15%). Werk de grondverf goed in het hout. Hierdoor wordt een goede indringen verkregen.

Fase 2

Na een goede droging (meestal de volgende dag) wordt het bestaande schilderwerk gecontroleerd op deugdelijkheid. Reinig met een neutraal schoonmaak middel heel goed deze ondergrond.

Nu is het belangrijk om deze ondergrond geheel te schuren (Grofte 180). Dit schuren zorgt er voor dat u nieuwe verflaag zich goed zal hechten op de oude ondergrond. Natuurlijk zijn er nu waarschijnlijk ook kale plekken ontstaan. Ook deze plekken moeten eerst weer zorgvuldig met de grondverf worden voor gestreken. Denk hierbij ook aan de kleine krimpnaadjes. Ook de gerepareerde plakken dien nog een keer geheel van een laag grondverf te worden voorzien.

Fase 3

Na droging wordt met fijn schuurpapier (Grofte 220) heel voorzichtig nogmaals de bijgewerkte plaatsen geschuurd. Denk er om geen kale plekken te schuren.

Voor een optimaal systeem is het raadzaam nu het gehele schilderwerk een keer totaal over te gronden Dit is vooral van belang als voor een andere kleurstelling wordt gekozen. De grondverven zijn in alle kleurvariaties leverbaar. Hierdoor hebt u ook al een goed beeld hoe deze kleurstelling er uit ziet. Als het bestaande schilderwerk er nog optimaal uitziet en geen andere kleurstelling wordt uitgevoerd is het totaal overschilderen niet altijd nodig. Volstaan kan worden om bijvoorbeeld alleen de liggende delen (en natuurlijk de gerepareerde plekken) nog een keer vol over te schilderen.

Fase 4

Ook voor de laatste verflaag dient de aanbeveling om nogmaals de verflaag heel voorzichtig te schuren (gebruik hiervoor de gebruikte velletjes van de vorige schuurbeurten). Nu kan dan alles worden afgeschilderd. Kies weer voor een kwaliteitsproduct.

Neem contact op
Bekijk alle diensten